samedi 11 janvier 2014

Hải Chiến Hoàng Sa với HQ-4

 

Khi Vua Nhân Tôn và triều-đình lo sợ, "muốn hàng giặc để cứu muôn dân", duy có một mình Trần Khánh Dư là dám cương quyết cùng Trần Hưng Đạo xin đem quân chống giặc.
7 thế kỷ sau tại biển Hoàng Sa, dù lẻ loi một mình, Khu-Trục-Hạm HQ-4 Trần Khánh Dư vẫn xung trận, tung hoành giữa hạm-đội Trung-Cộng.
Báo Chí Cộng-Sản Đông Âu cũng đề-cập đến chiến công của HQ-4 với súng 76mm bắn tàu TC

  389艇遭越舰重创后抢滩成功(某军迷网友翻拍自青岛海军博物馆)[13]
Hình trưng-bày tại Bảo-Tàng-Viện HQ/TC (Qingdao Navy Museum) về Tảo-Lôi-Hạm T-389 chìm tại bìa đảo Duy-Mộng/Quang-Hoà.
 
  274号猎潜艇---西沙海战的主力舰艇之一
  图为274艇从西沙巡航回到亚龙湾时的情景[14]
Hình Liệp-Tiềm-Đĩnh K-274 được một chiếc Trục-Vớt-Hạm kèm hông đưa về bến.
            Đặc-biệt theo Trung-Cộng thì ngoài những hoạt-động tác-chiến của HQVNCH cũng tương-tự như các bản tường-trình của VNCH[15], nhưng “thời-khoảng” hải-chiến Hoàng-Sa của họ lại khác. Trong một số báo-cáo Hải-chiến, Trung-Cộng cho rằng cuộc chiến kéo dài tới hơn 4 tiếng đồng-hồ[16]. Diễn-tiến “tác-chiến” sau hồi 11:00 được kể lại kèm với các công-tác khẩn-cấp phòng-tai và cứu-trợ nhau để tàu khỏi chìm.[17] Đặc-biệt là sự “tác-chiến anh-dũng” của hai Hộ-Tống-Hạm cao-tốc 30.5 gút (281 & 282). Dưới sự điều-động của (Hải) Đội-Trưởng Lưu-Hi-Trung, hai Liệp-Tiềm-Đĩnh[18] này “nhập chiến-tràng” bắn chìm HQ-10 của HQVN vào hồi 2 giờ 52 phút chiều.
 
Vì HQ Trung-Cộng tại Hoàng-Sa đã bị tê-liệt, lại sợ tàu HQVN phản-ứng bất-lợi, Quân-Ủy Trung-Ương TC phải ra lệnh vội-vã cho 2 Liệp-Tiềm-Đĩnh lớp 037 cao-tốc (30.5 gút) này chạy đến thanh-toán HQ-10 vào buổi chiều ngày 19-1-1974.
Tổ lãnh đạo TC 6 người gồm Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Trần Tích Liên, Tô Chấn Hoa. Hung-hăng hiếu-chiến nhất là Đặng-Tiểu-Bình, Tuy là Phó nhưng lấn-lướt luôn quyền của Thống-Chế Diệp-Kiếm-Anh là "đầu thảo".
Mao-Trạch-Đông, Chu-Ân-Lai cũng tham-gia điều-động lực-lượng. Trận chiến Hoàng Sa không thể là biến-cố tuần-tiễu thông thường và nhất-định không thể chỉ là Tao-Ngộ-Chiến.
 
Hình trái: HQ Ðại-Tá Hà-Văn-Ngạc, Chỉ-Huy-Trưởng cuộc Hành-Quân Bảo-Vệ Hoàng-Sa trong giai-đoạn chót khi hải-chiến.
Hình phải:HQ Thiếu-Tá Ngụy-Văn-Thà (hình chụp khi còn là SVSQ son trẻ), Hạm-Trưởng chết trên chiến-hạm HQ-10.
*
* * 
 
Sau hải-chiến, HQ-4 tiếp-tục hành-quân, yểm trợ hải-pháo phía Nam Vùng 1CT.
2 tuần-lễ sau, HQ-4 trở về Quân-Cảng Sài-Gòn. 
Tuyên-cáo của Bộ Ngoại-giao Việt-Nam Cộng-Hoà
số 015/BNG/TTBC/TT (Ngày 19.1.1974)
Sau khi mạo-nhận ngày 11-1-1974 chủ-quyền trên hai quần-đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa của Việt-Nam Cộng-Hoà, Trung-Cộng đã đưa Hải-Quân tới khu-vực Hoàng-Sa, và đổ-bộ quân lính lên các đảo Cam-Tuyền, Quang-Hoà và Duy-Mộng. Lực-lượng Hải-Quân Trung-Cộng gồm 11 chiến-đĩnh thuộc nhiều loại và trọng-lượng khác nhau, kể cả tàu loại Komar có trang-bị hoả-tiễn.
Để bảo-vệ sự vẹn-toàn lãnh-thổ và nền an-ninh quốc-gia trước cuộc xâm-lăng quân-sự này, các lực-lượng Hải-Quân Việt-Nam Cộng-Hoà trấn-đóng trong khu-vực này đã ra lệnh cho bọn xâm-nhập phải rời khỏi khu-vực. Thay vì tuân-lệnh, các tàu Trung-Cộng, kể từ 18.1.1974, lại có những hành-động khiêu-khích như đâm thẳng vào các chiến-đĩnh Việt-Nam.
Sáng ngày nay 19.1/1974, hồi 10 giờ 20, một Hộ-Tống-Hạm Trung-Cộng thuộc loại Kronstadt đã khai-hoả bắn vào Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư mang số HQ-04 [19] của Việt-Nam Cộng-Hoà. Để tự-vệ, các chiến-hạm Việt-Nam đã phản-pháo và gây hư-hại cho Hộ-Tống-Hạm Trung-Cộng. Cuộc giao-tranh hiện còn tiếp-diễn và đang gây thiệt-hại về nhân-mạng và vật-chất cho cả đôi bên.
Các hành-động quân-sự của Trung-Cộng là hành-vi xâm-phạm trắng-trợn vào lãnh-thổ Việt-Nam Cộng-Hoà, và một lần nữa vạch-trần chính-sách bành-trướng đế-quốc mà Trung-Cộng liên-tục theo-đuổi, đã được biểu-lộ qua thôn-tính Tây-Tạng, cuộc xâm-lăng Đại-Hàn và Ấn-Độ trước kia.
Việc Trung-Cộng ngày nay xâm-phạm lãnh-thổ Việt-Nam Cộng-Hoà không những chỉ đe-doạ chủ-quyền và an-ninh của Việt-Nam Cộng-Hoà, mà còn là một hiểm-hoạ đối với nền hoà-bình và ổn-cố của Đông-Nam-Á và toàn thế-giới.
Với tư-cách một nước nhỏ bị một cường-quốc vô-cớ tấn-công, Việt-Nam Cộng-Hoà kêu-gọi toàn-thể các dân-tộc yêu-chuộng công-lý và hoà-bình trên thế-giới hãy cương-quyết lên án các hành-vi chiến-tranh thô-bạo của Trung-Cộng nhằm vào một quốc-gia độc-lập và có chủ-quyền để buộc Trung-Cộng phải tức-khắc chấm-dứt các hành-động nguy-hiểm đó.
Làm ngơ để cho Trung-Cộng tự-do tiến-hành cuộc xâm-lấn trắng-trợn này là khuyến khích kẻ gây-hấn tiếp-tục theo-đuổi chính-sách bành-trướng của chúng và sự hiện-diện này đe-doạ sự sống còn của những nước nhỏ đặc-biệt là những nước ở Á-Châu.
Trong suốt lịch-sử, dân-tộc Việt-Nam đã đánh bại nhiều cuộc ngoại-xâm. Ngày nay, Chánh-phủ và nhân-dân Việt-Nam Cộng-Hoà cũng nhất-định bảo-vệ sự toàn-vẹn lãnh-thổ quốc-gia.
(Tài-liệu ronéo của Bộ Ngoại-giao VNCH, số 015/BNG/TTBC/TT).
Làm tại Sài-Gòn, ngày 14 tháng 2 năm 1974. 
HQ-4 và HQ-04 hoàn toàn là hai chiến hạm khác biệt. HQ-04 lúc đó đã nghỉ hưu. Vật liệu phế thải, bán sắt vụn.
 
Hình bìa cuốn sách “Tây-Sa Hải-Chiến, Tường-thuật bằng Thơ” -Battle of the Hsisha Archipelago- 1974, Hồng-Quân TC hải-chiến với lựu-đạn!
* * *
Say đây là một số bức hoạ của Trung-Cộng:
- 连环画 西沙海-1作品名称
- 西沙海战的连环画版   节选
HQ-4 được nhận diện dễ-dàng giữa tấm ảnh với cột buồm radar 3 cẳng thật lớn, đang quần-thảo giữa hạm-đội TC (các tàu có cột radar đơn).
Tàu TC với Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư HQ-4 (chữ mũi tàu) chạy song song, sát vào nhau.
* * *
 Hình-ảnh khác liên-hệ đến trận hải-chiến của TC với Khu-Trục-Hạm Trần-Khánh-Dư HQ-4:
Cho đến thời-điểm năm 2009, rất nhiều hình-ảnh tương-tự được tìm thấy trên sách-báo và Websites Trung-Cộng.
Cuốn sách Khảo-cứu (không phải Hồi-ký) sắp xuất-bản của Tác-giả: “Hình-ảnh Hải-Chiến Hoàng-Sa với HQ-4” sẽ công-bố thêm các tài-liệu từ năm 1974 còn lưu-trữ như các Công-Điện Hành-Quân, Phúc-Trình Báo-Cáo Hành-Quân, thủ-bút các giới-chức và nhiều tài-liệu liên-hệ khác.
Hình-ảnh rất khôi-hài: vận tiểu-lễ áo trắng đầu trần, Hồng-Quân quăng lựu-đạn vào Khu-Trục-Hạm “Trần K…” đang cháy nghi-ngút của VNCH. Phía VNCH cũng có nhiều khôi-hài tương-tự như bắn liên-thanh, súng cối, 20 ly khi hải-chiến ngoài biển rộng, dùng 40 ly tả-hạm bắn qua hữu-hạm, hạ chìm tàu địch trong khoảng cách 5,7 km...
Mấy phân-cảnh khi HQ-4 khai-hoả những phát súng đầu tiên tại HoàngSa và ủi thủng lỗ đài chỉ-huy, phá lan-can của tàu võ-trang Trung-Cộng. Tàu khựa hoảng sợ, chạy trốn rút lui ngay. HQ-4 đổ-bộ quân phòng-thủ đảo Cam-Tuyền. (Xin xem kỹ các bài viết của mấy anh lính "HQ tầm gửi, ăn có" của UBHS & HhQ Biển & Đại-Tá Phạm-Mạnh-Khuê phụ-chú. Hoàn-toàn là xuyên-tạc và nâng bi Cộng-Sản Tàu!)
Vùng ô tròn là khu cận chiến ác liệt nhất trong trận hải chiến.

271/274编队集中打击4271 (biên đội 271/274 tập trung đả kích 4 hào -hạm...) Hình-ảnh những phút cận-chiến ác-liệt nhất. “Tàu radar” KTH Trần-Khánh-Dư HQ-4 và phân-đoàn Kronstadt 271/274 hải-hành hướng Đông, đang cố gắng triệt-hạ nhau trong khoảng cách không quá 400 yards. Hữu-hạm HQ-4 có K-274 và lái tàu (hướng 7 giờ) có K-271. HQ-4 lãnh tối-thiểu 300 viên đạn lớn nhỏ của kẻ thù (bản báo-cáo còn lưu), nhưng tàu địch 274 trúng thương nặng vì đạn HQ-4, tông vào đảo san-hô. Hình-ảnh được Quân-Ủy Trung-Cộng cho phép lên mạng: http://war.news.163.com/07/0803/15/3KVT172H00011232_2.html
Thật buồn, không có HQ-5 ở đó (đang chạy hướng Tây, bỏ HQ-4, bắn HQ-16). Trạnh lòng nghĩ ngược lại: nếu HQ-5 chạy theo OTC là HQ-4 để 2 chiến-hạm Việt-Nam kè Tàu Trung-Cộng... Kỷ-luật bình-thường phải là như vậy! đúng không các bạn?
战场北方,敌人的进攻已基本瓦解,396接海指命令,全速南下,与271编队集中打击4 (chiến tràng bắc phương,địch nhân đích tiến công dĩ cơ bổn ngõa giải,396 tiếp hải chỉ mệnh lệnh,toàn tốc nam hạ,dữ 271 biên đội tập trung đả kích 4 hào...)
Hình-ảnh những phút cuối cùng của trận hải-chiến. “Tàu radar” KTH Trần-Khánh-Dư HQ-4 đang một mình tả-xung hữu-kích giữa Hạm-Đội Trung-Cộng: 271/274/396 “tập-trung cận-xạ”. Bài viết trích đăng Hồi-ký của Tổng Chỉ-Huy TC Nguỵ-Minh-Sâm được Quân-Ủy Trung-Cộng cho phép lên mạng: http://war.news.163.com/07/0803/15/3KVT172H00011232_2.html.[22]
Sau những loạt trao-đổi hải-pháo cuối cùng này với HQ-4, toàn thể lực-lượng Trung-Cộng bị tê-liệt. Tìm trong tài-liệu TC không thấy hình-ảnh các chiến-hạm HQ-5 & HQ-16 khi hải-chiến.
Kronstadt phía 12 giờ của HQ-4 được "cách điệu lố lăng", thực sự thì mũi tàu đã trên san-hô, súng 85 ly tàu này hướng lên đảo không còn bắn được về phía HQ-4 nữa! Tất cả tàu bạn HQVN đã rút từ lâu, HQ-4 bơ vơ tác-chiến một mình; HT vẽ đường về Đà-Nẵng.
Có nhiều anh Hải-Quân thời lạm-phát, nhỏ thì không kể mà lớn tới cấp Đại-Tá, tệ-hại hơn cả tụi Tàu phù nhiều, viết ra rất là láo lếu về Hải-Chiến Hoàng-Sa. có thể nghi-ngờ họ mang dòng máu Tàu nhiều hơn chính Tàu sao?
 Việt-Nam Cộng-Hoà và Giới Truyền-thông Quốc-gia
Phía Việt-Nam Cộng-Hoà ngay sau biến-cố, Tư-Lệnh HQVN cũng như Tư-Lệnh HQ Vùng 1 Duyên-Hải lập phiếu-trình lên thượng-cấp[23] về diễn-tiến hành-quân và báo-cáo kết-quả thiệt-hại đôi bên. Giới truyền-thông quốc-gia và các cơ-quan phát-ngôn chính-thức của chính-phủ Việt-Nam[24], kể cả Bộ Tổng-Tham-Mưu lập-tức công-khai phát-thanh hay đưa lên mặt báo về kết-quả trận đánh Hoàng-Sa. Riêng trong tập-thể Quân-lực một triệu người của VNCH, ngoài báo định-kỳ như tờ Quân-đội và Chiến-Sĩ Cộng-Hoà[25], còn có những ấn-phẩm quan-trọng được in tới hơn 20,000 bản do Tổng-Cục Chiến-Tranh Chính-Trị phân-phối ngay. Đó là tập tài-liệu nhan-đề “Thế-giới lên án Trung-Cộng Xâm-lăng Hoàng-Sa của Việt-Nam”. Qua hơn 50 trang giấy, nhiều tác-giả đã hợp-tác với Cục Tâm-Lý-Chiến để trình-bày hoạt-động hành-quân của HQVN tại Quần-đảo Hoàng-Sa. Đặc-biệt, tổn-thất đôi bên trong Hải-Chiến Hoàng-Sa được ghi-nhận rõ-ràng như sau:
VNCH: 1 chiếc chiến-hạm bị hư-hại toàn-diện,
1 chiếc bị hư-hại nặng,
2 chiếc bị hư-hại nhẹ.
Trung-Cộng: 1 chiến-hạm loại Kronstadt bi cháy toàn-diện và đắm chìm
1 chiếc bị trúng đạn hư-hại nặng, phải ủi vào bờ, sau đó nổ tung,
2 chiếc bị hư-hại nặng.[26]
Báo-chí VNCH đã ghi chép, vẽ lại hình-ảnh và cả hướng đi của các chiến-hạm HQVN khi tác-chiến. HQ-4 bên phải hướng 070, HQ5 bên trái hướng 270. Đây là những hình-ảnh trên báo Lướt-Sóng số Đặc-biệt “Chiến-thắng Hoàng-Sa” 1974 & Đặc-San Hội Cựu QNHQVN- Số Đặc biệt về Hoàng Sa năm 1974. Hình dưới trích & duyệt lại Sơ-đồ của BTL/HhQ Biển, giải-thích việc HQ-4 một mình xung-kích. HQ-5 đáng lẽ ra phải theo sau OTC Phân-đoàn 1 (Officer Tactical Command trên HQ-4) lại chạy qua hướng Tây, xảy ra "friendly fire" với HQ-16, không đúng tinh-thần Quân-đội"Binh Nhì chạy theo Binh Nhất" (Reference: bài viết của TrươngVănLiêm-HQ5 < << Bấm Chuột!). Trong khi HQ-5 chạy sai hướng thì HQ-16 còn sai vị-trí quá xa hơn nữa, chiến-hạm này đáng lẽ phải tới đảo Duy-Mộng/Quang-Hoà Đông để hành-quân đổ-bộ thì chạy ra phía Tây của đảo Quang-Hoà Tây. Lưu ý là các tàu TC có nhiệm-vụ chính, phải bảo vệ Duy-Mộng và Quang-Hoà Đông và các tàu yểm-trợ neo tránh gió mùa Đông-Bắc tại đây. 2 tàu của chúng ủi bờ và tông vào san-hô vì chạy sát bờ.
Phụ-chú: Sự kiện HQ-5 phân biệt (chạy) hướng Tây Bắc, không (chạy) theo HQ-4 (hướng Đông-bắc) được Trung-Cộng tả lại rõ-ràng qua câu sau đây:
“李常杰”号舰逃往外海,“陈庆瑜”号舰、“陈平重”号舰分别向西北、东北方向逃走。http://bwl.jschina.com.cn/war79/sea/112.htm

Ranh-Giới TC vẽ ra.

Kẻ Thù Cũng Từng Nói chữ Nếu.
Hầu hết các bài viết của tướng Nguỵ-Minh-Sâm và các tác-giả TC nói nhiều chi-tiết đến việc Hạm-đội của họ đối đầu với HQ-4, mà họ nói là chỉ bị thiệt-hại nhẹ. Riêng có câu này là quan-trọng, nó nằm trong lời kết của Nguỵ-Minh-Sâm, ý nói:
Nhược bằng kẻ địch (tàu VNCH) quyết tâm trở lại tấn công các tàu (TC lúc đó đã) bị vô hiệu hoá, thì khó nói ai là người chiến thắng.
HQ Đại-Tá Hà-Văn-Ngạc dẫn đi một chiếc Tuần-Dương-Hạm mà Hạm-Trưởng vừa nhận tàu mấy ngày trước và một chiếc Hộ-Tống-Hạm một máy... Định-mệnh đưa chiếc Tuần-Dương-Hạm/ Soái-Hạm bắn vào Tuần-Dương-Hạm/ Chỉ-Huy-Trưởng Phân-Đoàn 2 làm gần chìm HQ-16 và tàn-khốc hơn nữa là chôn vùi HQ-10 cùng thu-thủ-đoàn xuống biển sâu. Đại-Tá Ngạc qua Hoa-Kỳ, gần cuối đời hồi-tưởng lại lúc hải-chiến với cái chân khập-khễng, từ Đài chỉ-huy đi xuống tầng dưới (mà Ông tưởng là Trung-Tâm Chiến-Báo), vẽ sơ-đồ Hành-Quân ở xa mục-tiêu Duy-Mộng/ Quang-Hoà Đông sai chục cây-số. Ông hoàn toàn không có mặt trên Đài Chỉ-Huy, không có ở Trung-Tâm Chiến-Báo, cũng không thể "tai nghe mắt thấy" xuyên qua vách sắt Phòng Truyền-Tin, hay đứng ngồi ở đâu?) "nhớ" HQ-4 bám sát tàu địch, bắn súng liên-thanh hải-chiến ngoài biển rộng! Ông cũng hồi-tưởng việc HQ-4 xin Ông cho bắn thử súng (nghĩa là bắn không nhắm mục tiêu), mà lại xin bắn thử đến ba lần. 
Tuy vậy, có lời phê nặng-nề sau đây (đã in thành sách, Melbourne, 1990) là Đại Tá Ngạc bất mãn, có tinh thần chủ bại" nên được quên đi chăng?, cho dù nó phản-ánh một nhận-xét cá-nhân có phần chính-xác:
 
Phụ-Chú: Đề-Đốc Lâm-Nguơn-Tánh từng nói UB HoàngSa nên đọc cuốn sách này và lấy làm tài-liệu.
Có nhiều anh tưởng mình là lính thuỷ, không từng tham-dự, tai chẳng nghe mắt chẳng thấy Hải-Chiến, không phục-vụ chiến-hạm, chưa từng chỉ-huy trên biển, không mang huy-hiệu Hạm-Trưởng Khu-Trục-Hạm, Tuần-Dương-Hạm... mà dám viết bài, viết sách cho đọc, vẽ vời video cho xem, làm audio cho nhân-chứng nghe... Thời mất nước loạn-ly, bài vở Hoàng-Sa lạm-phát, sinh-sản quá nhiều bìm-bìm dây leo, ký-sinh dính máu ăn phần, không biết xấu hổ là gì!
Qua những buổi nói chuyện về Hải-Chiến Hoàng-Sa trên Paltalk, tôi nhận được thắc-mắc của Huỳnh-Dzũng, một chatter còn trẻ và quen-thuộc, viết như sau: "Đọc email của bác cháu nhớ có một nhà văn nào đó phê phán một nhà văn nào đó là "chưa có đi một thước nước biển nào mà viết chuyện Hải Quân." Bác có nhớ giai thoại thì nhắc dùm cháu. Còn các "tác-giả Hải-Chiến" là những ai vậy? Tuy tôi không đối đầu với họ, nhưng xin Huỳnh-Dzũng đọc ý-kiến riêng của tôi dưới đây.
Cá-nhân Vũ-Hữu-San chúng tôi viết không cho người còn sống, mà thành-kính viết cho những người lính thuỷ đã hy-sinh. Sự hy-sinh của họ cao-cả, Cấp chỉ-huy ra lệnh họ đã  nghiêm-chỉnh thi-hành. Tử-sĩ hy-sinh khi đối-diện Kẻ Thù Truyền-kiếp nguy-hiểm ngay giữa những yếu-kém của cấp chỉ-huy và sự khó-khăn của Việt-Nam Cộng-Hoà chúng ta khi đang trên đà học-hỏi tiến-bộ.
Các Cựu Hải-Quân nào, không từng tai nghe mắt thấy Hải-Chiến, mời HQ-4, HQ-5, HQ-16, HQ-10 chúng tôi đến những buổi lễ Tưởng-Niệm. Có anh viết bài cho đọc, viết sách "Hải-Chiến Hoàng-Sa" để bán, vẽ vời video cho xem, làm audio cho nghe... nói là để "VINH DANH" nhưng lại phủ-nhận công-lao của chiến-hạm. Các Anh làm vậy khác nào gọi chó (bạn trung-thành, không bao giờ hại các Anh), lừa, dụ nó tới tới để đá nó hay giết nó sao. Các Anh và cả các Hội-Đoàn HQ vô trách-nhiệm tại San José, Westminster, New England của các Anh nữa, cần cẩn-trọng, phải có tinh-thần trách-nhiệm Hara-Kiri của người Nhật. Lịch-sử rất nghiêm-minh, không vu-vơ như vậy... Lịch-sử chưa bao giờ viết bởi những tay mơ, Hải-sử tạo bởi tim óc, máu, xương cũng không thể nào đi từ những chuyện ....nghe nói, nghe đồn, nghe kể, nghe ngóng, hay là nói theo bài viết của kẻ nấp dưới phòng khi hải-chiến.
Xin cho các tàu tham-chiến chúng tôi than một câu, bắt chước lời một văn-sĩ rất nổi tiếng của HQVN viết về một văn-si khác rắng: "Chưa từng đi một thước biển mà viết chuyện hải-quân".
Họ chưa bao giờ lên cả cầu tàu hay đài chỉ-huy Tuần-Dương-Hạm, Trục-Trục-Hạm mà dám viết về Hải-Chiến... sống như thế thì viết và nghiên-cứu như thế... Hãy trở lại cái ghế ngồi của Anh đi! Nói nữa lại thêm buồn.
Nhiều chatters muốn kể tên hài tội mấy "Hải-Quân phản-bội" này. Các Anh có dã-tâm sửa Sử Việt-Nam Cộng-Hoà đã viết xong những năm 1974-1975, hãy tự xử mình vì tội đã tự tay đào mồ chôn tử-sĩ anh-hùng Hải-Chiến Hoàng-Sa một lần thứ hai. Sản-phẩm "nhơ bẩn" của các Anh còn đó, bộ măt các Anh còn đó, đại-lễ các Anh mặc, tên các Anh mang, khoá Hải-Quân các Anh học... biết đâu Sử sẽ giữ lại tên tuổi các Anh đến muôn đời. Mới đây nhất lại có một nhóm chủ-trương một video mới, cùng một luận-địệu mới phát-tán tại Anh-Quốc: http://www.dailymotion.com với kiểu hải-chiến bằng liên-thanh...
Gần đây, chúng tôi nghe tên Hành-Quân Trần-Hưng-Đạo 47 do Bộ Tư-Lệnh HQVN điều-động trận Hải-chiến Hoàng-Sa. Ông Phạm-Mạnh-Khuê cho công-bố một số hồ-sơ trên Đặc-san Lướt Sóng (San José, 2011) trong đó có "Biên Bản Buổi Họp ngày 17-7-1974". Một câu quan-trọng viết về HQ-4 như sau:
Trường hợp HQ-4 thì đã bỏ mục tiêu sớm thay vì bám sát mục tiêu để tác-xạ.
Vị Chủ-toạ là Đề-Đốc Lâm-Nguơn-Tánh ký tên (?!) vào Biên-Bản này.

Tình-hình ngày 20-1-1974, Lực-lượng TC xâm-lược hoàn-toàn kiểm-soát Quần-Đảo Hoàng-Sa của Việt-NamAucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Tết Mậu Thân Huế 1968